Skip to main content

algemene voorwaarden

 

  • ANNULERING

   • Afspraken kunt u kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren. Niet tijdig afgezegde afspraken worden voor 50% in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht. Wel verzoeken wij u vriendelijk indien mogelijk toch zo tijdig mogelijk af te bellen, zodat de vrijgekomen tijd wellicht nog voor een andere klant gebruikt kan worden.

  • AANSPRAKELIJKHEID.

   • Massage Metta-phore is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Ook is Massagepraktijk Metta-phore niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichtingen dan wel verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt. Vervolgbehandelingen zijn dan mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist dan kunt u met hem of haar overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist dient u voor aanvang van de massage aan mij mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk. Uiteraard is de mogelijkheden die ik u kan bieden (helaas) niet onbeperkt. Een masseur is geen arts of fysiotherapeut en is dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen. Een behandeling door een masseur is niet bedoeld als een alternatief voor een medisch advies of behandeling.

    NB: Lichamelijke klachten kunnen soms een diepere oorzaak hebben. Een massage kan niet altijd deze diepere oorzaak wegnemen. Wel kan een massage de lichamelijke klachten (tijdelijk) wegnemen, hetgeen weer bevorderlijk kan zijn voor het uiteindelijke herstel. Het is mogelijk dat na een massage (vage) klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn etc. optreden. Tijdens een massage wordt er namelijk veel losgemaakt en worden afvalstoffen uit het lichaam verwijderd. Bovenstaande symptomen kunnen het gevolg zijn. Veel van deze klachten kunnen worden voorkomen door veel water te drinken, vooral de eerste uren en de dag na de massage.

  • De betaling dient contant te gebeuren tenzij anders afgesproken. Bij boekingen van meer dan 60 minuten door nieuwe klanten wordt een aanbetaling van 50% gevraagd.

 • Erotische massage wordt niet gegeven, dus is ook niet bespreekbaar. Ook het masseren zonder onderbroek is niet bespreekbaar.